EFOP-1.1.3-17-2017-00021

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős helyettes Államtitkárság, mint Támogató által 2017.03.17-én meghirdetett EFOP-1.1.3-17 “Nő az esély-foglalkoztatás” című felhívás alapján támogatásra alkalmasnak minősítette benyújtott pályázatunkat. Kedvezményezettként 100 %-ban 28 826 600 ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult szervezetünk. Projektünk kezdő időpontja:2017.10.01, befejezése 2019.12.31. A kezdő dátumtól a célcsoportból a vállalt 3 főt bevontuk foglalkoztatottként szociális és oktatási területen működő tevékenységeinkbe, két nőt és egy férfit. Időközben a célcsoportból bevont foglalkoztatottak kiléptek a programból (nem szerette volna a képzést vállalni; lakóhelyén talált munkalehetőséget), így a helyüket pótoltuk a célcsoportból bevont női munkavállalókkal. A feladatok ellátásához leginkább szükséges tárgyak, eszközök beszerzése megtörtént, ezek informatikai eszközök és a bútorok, valamint teljesítettük a pályázat egyéb követelményeit.

Projektünk hozzájárul a területi kohézió érvényesüléséhez, pozitív hatással van a helyi környezetre, ezen belül pl.: a térségi foglalkoztatásra, gazdasági aktivitásra, belső piacokra (szociális gazdaság), közösségi kapcsolatokra, elérhetőségre, infrastrukturális ellátottságra, életminőségre, a szolgáltatási ellátottságra. Szolgáltatásaink hiánypótlók, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak a célcsoportok számára. Az integrált szolgáltatások egyesítik a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztést támogató szolgáltatásokat, az innovatív prevenciós eszközöket. Ez az integrált megközelítés növelheti a szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférést, és a szolgáltatók közötti tudás-megosztást, aminek nyertesei a településen, ill. vonzáskörzetében élő, tartózkodó, a kialakításra kerülő szolgáltatásokat igénybevevő minden család. A projekt megvalósításával, a 3 fő új munkavállaló segítségével bővebb lehetőségeket nyújthat szervezetünk a tevékenységeinkben részt vevő családok, emberek, gyermekek  számára, melyek hiánypótlóak a térségben. Ezek közül leginkább fontos és sikeres a rugalmas nyitvatartási idő a családi bölcsődénkben, óvodánkban, gyermekfelügyeletben, így az alkalmi idényszerű  munkavállalásból élő szülők is- akiknek hajnaltól késő estig változhat a munkarendjük- részt vehetnek a szolgáltatásban, megbízható helyen tudhatják gyermekeiket.

Jelenleg Csurgó, Berzence, Somogyudvarhely, Bélavár, Vízvár, Bolhó, Heresznye, Nagyatád településeken élők veszik igénybe a szolgáltatásainkat mindamellett minket választva, hogy a felsorolt települések mindegyikén  működik önkormányzati és egyéb fenntartású szociális és köznevelési intézmény.

Mind a tervezés, mind a megvalósítás és fenntartás időszakában figyelembe vettük, vesszük a fenntartható fejlődés, valamint az esélyegyenlőség szempontjait is.

A hátrányos helyzetű családokat is igyekszünk elérni, támogatni, segíteni az esélyegyenlőség javítását, a felzárkóztatást, közösségi integrációt.

A drámaian alacsony születési mutatók érvényesek a csurgói kistérségre is. A helyi társadalom/fiatalok értékrendjében a családalapítás, a gyermekvállalás fontosságának jól látható visszaszorulása szükségessé teszi, hogy a köztudatban pozitív irányú változás, fordulat következzen be. Innovatív szemlélettel, kreatív kivitelezéssel, megvalósítással igyekszünk kollégáinkkal mindezen pozitív irányban mozdítani.

Projektünk a fellelhető hiányra reagálva, a helyi közösségek tagjai összefogásának erősítésére, a közös célok érdekében való cselekvés előmozdítására törekszik. Jól, összetartóan, hatékonyan, egymással partnerként működik a szülői munkaközösségünk, a munkavállalók közössége, családok közössége és egyéb szervezetek, önkormányzatok, szakhatóságok.

Jelenleg a „megélhetési képzésekre” is nosztalgiával gondol az álláskeresők, foglalkoztatottak zöme, hiszen közösségben, értelmes, fejlesztő foglalkozásokkal tölthette napjait. Jelen projektünkhöz kapcsolódó képzések lebonyolítása megtörtént, a tudásmegújító képzések megszerzésével használható tudást szerezhetnek, itt nálunk a munkájuk, gyakorlatuk helyszínén színvonalas és innovatív, kreatív szemlélettel teli gyakorlatot.

Projektünk befejezéséig teljesítettük a műszaki-szakmai tartalmakat, mérföldköveket, indikátorokat, eleget tettünk a támasztott követelményeknek, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit betartottuk.